Groepssupervisie


Wat?

Een volledige dag voor jezelf; voor het werken met casussen, oefenen van (nieuwe) tools en opfrissen van theoretische kaders.

Jij bent belangrijk, jij bent het instrument waarmee je werkt, dus zorg voor jouw welzijn en gevoel van veiligheid, erkenning van jouw inspanningen staan bij mij voorop.

Mijn basisopleiding als psychotherapeut is Interactionele Vormgeving. De IV denkkaders worden als basis gebruikt. Basisstromingen zijn cliënt- centered, Gestalt, lichaamsgerichte therapie, contextuele en transpersoonlijke psychotherapie. Voice Dialogue en pop(p)entaal behoren tot het standaard instrumentarium.

Doelgroep

Coaches, psychotherapeuten en psychologen, ook in opleiding.

Waarom?

Een groepsvormende kennismakingsronde zie ik als essentiële voorwaarde om veiligheid te creëren

zodat er ruimte is voor diepgaande casusbesprekingen. Dan doet de magie van de groep zijn werk.

We werken van 9u 30 tot 16u30 met een uur pauze, er is plaats voor zes casussen.

Meerwaarde

Door supervisie in groep verbind je je met collega's en bouw je een netwerk op. Je leert elkaars specialiteiten kennen, je kan gemakkelijker doorverwijzen of samenwerken.

Therapeut of coach zijn is een roeping. De uitoefening van dit vak vraagt veel gefocuste aandacht, een grote verantwoordelijkheid en veel opleiding. Het kan best eenzaam kan voelen, soms. Een groepssupervisie geeft je dat vangnet dat je vaak nodig hebt. In groep werken geeft ondersteuning en begrip, er ontstaat een gevoel van samenhorigheid en vertrouwen omdat je merkt dat iedereen zo zijn valkuilen en kwetsbaarheden heeft. Concrete tips en tools geven je richting in je volgende sessies.

Praktisch

Groepssupervisie-
dag voor therapeuten (in opleiding) en coaches

Woensdag 13 oktober 2021 bij SAAM

Prijs:

145,- voor de volledige dag. Een groep gaat door vanaf 5 deelnemers, maximum 8 deelnemers.

InschrijvingSupervisiedag enkel studenten EA


Max 6 deelnemers

op de Educatieve Academie Berchem (inschrijvingen via de academie en enkel voor studenten EA)