Supervisie

Wat?

Supervisie is een leertraject waarbij de supervisant reflecteert over zijn relatie en werkwijze met zijn cliënten. Ik begeleid dit proces in een veilige en steunende relatie.

Je leert:

Zicht krijgen op persoonlijke leervragen. Je oefent met je concrete inzetbare tools van de poppen of voice dialogue, waarbij vaste patronen en blinde vlekken die de interacties met jouw cliënt sturen worden blootgelegd.

Meerwaarde:

Therapeuten en coaches hebben deontologische plicht zich te laten superviseren. Maar als mens heb je recht op zorg en ondersteuning: Supervisie is goede zelfzorg waarbij je sneller kan detecteren waar je knel komt te zitten, secundaire traumatisering en tegenoverdracht kan voorkomen.

Individueel

Groepssupervisie